tytuł


Recenzje młodzieżowe - bo młodzież też lubi czytać!

środa, 15 marca 2017

"Chodzić w Duchu Świętym" - Carver Alan Ames - recenzja

,,Moje życie było puste i pozbawione sensu, dopóki nie poznałem Boga. Wypełniał je grzech i egzorcyzm . Dopiero gdy w moim życiu pojawiła się Boża miłość, uczucie pustki zniknęło’’. 

Takimi słowami swoją przemianę komentuje Carver Alan Ames w książce pt. ,,Chodzić w Duchu Świętym’’. Carven Ames, do niedawna jeszcze niewierzący , odkrył swoją drogę w Duchu Świętym. Dzięki ,,wizjom’’, które otrzymał od Boga, mógł  to opisać w tej książce.

,,Za każdym razem, kiedy jest ci trudno kochać, spójrz na Mnie na Krzyżu. Zobacz, że ze względu na to,  jak bardzo Mnie skrzywdziłeś, Ja za Ciebie cierpiałem i umarłem, ponieważ Ciebie kocham’’. 

Te słowa wskazują na przewodni temat książki. Główną częścią jest rozdział o miłości, nawet tej trudnej.

Autor cytuje te słowa, w celu zwrócenia uwagi, na coraz większe zło pojawiające się na świecie, z powodu tchórzostwa katolików i bierności wobec grzechów.  Nie rozumiemy czasem, że drogą do zbawienia jest droga ciężka, trzeba być pokornym, czasem przyjąć z pokorą cierpienie i prosić o przebaczenie Boga. Wszystko ma sens kiedy człowiek przyjmuje to w miłości. Autor zwraca uwagę na powstrzymanie się od egoizmu. Egoizm oddziela nas od Boga i od bliźnich. Człowiek XXI wieku zastępuje go często pieniądzem, szukaniem przyjemności czy doznań. ,,Grzech jest jak nowotwór’’, co oznacza, że trzeba go leczyć jak najszybciej. Im wcześniej go wykryjemy, tym mamy większą szansę na wyleczenie.

Tą książkę z pośród wielu wyróżnia na pewno szczerość. Według mnie jest to jedna z najbardziej szczerych książek, jakie w życiu czytałem. Autor przekazuje prawdy z wielką łatwością. Komu można polecić tą książkę? Myślę, że wszystkim, niezależnie od tego czy wierzy w Boga, czy nie. Bo nawet jeśli czytelnik nie wierzy w Boga, znajdzie w tej książce informacje, jak lepiej żyć z drugim człowiekiem i nie koncentrować się wyłącznie i tylko na sobie i swoich interesach.


Orwicz, lat 18

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Esprit. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz